021-44489089
021-77787980
021-88707770
021-22848422
info@corci.com

مبلغ نقدی (ریال )
مازاد بر پرداخت اولیه
تعداد اقساط
گارانتی استرداد
گارانتی تعویض سال اول
گارانتی تعویض سال دوم
مازاد پیش پرداخت
جمع فاکتور
مالیات
پرداخت اولیه
مبلغ هر قسط
جمع کل
عرضه ی کامپیوترهای ارزان و با کیفیت در کشور                                   گارانتی تعویض و استرداد فقط با کرسی                                   "هر ایرانی ، یک رایانه"                                   انتخابی مطمئن در صنعت IT                                   آرامش در خرید.......ضمانت قیمت.......چنانچه قیمتی پایین تر پیداکردید!کرسی رایانه ما به التفاوت را نقداً به شما میپردازد.                                   آسوده خاطر.....با یکسال گارانتی تعویض بدون قید و شرط و حتی سال دوم                                   اطمینان در خرید......گارانتی استرداد بدون قید و شرط                                   اطمینان شما شرط قدرت ماست........خرید اقساطی با 2% کارمزد ماهیانه........